Regulamin korzystania z bonów upominkowych:
  1. Bon jest imienny, co oznacza, ze nie można go odsprzedać osobie trzeciej.
  2. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  3. Bon jest do wykorzystania w Centrum Medycznym RENOMA.
  4. Okres ważności bonu wynosi 6 m-cy od daty jego zakupu.
  5. Bon do wykorzystania wyłącznie na zakupiony zabieg lub usługę.
  6. Realizacja bonu  możliwa po wcześniejszym zapisie na dana usługę i przedstawieniu go w rejestracji CM Renoma.