MEDYCYNA PRACY W 1 DZIEŃ!

Opieka zdrowotna i profilaktyka medyczna ma coraz większe znaczenie zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia to dzisiaj jeden z warunków posiadania efektywnej i wydajnej kadry. Centrum Medyczne od początku swojej działalności świadczy  specjalistyczne usługi w zakresie Medycyny Pracy oraz pełny zakresu badań psychologicznych. . Właściwa organizacja pracy i wykwalifikowana kadra CM Renoma gwarantuje wysoką jakość realizowanych usług, które wykonujemy  w ciągu jednego dnia.

Poradnia medycyny pracy realizuje:

Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników wszystkich branż zawodowych przy różnorodnych narażeniach, w tym:

 • badania kandydatów na kierowców połączone z badaniem psychologicznym zakończone wydaniem świadectwa kwalifikacji do Wydziału Komunikacji;
 • badania pracowników pracujących na wysokości i przy maszynach w ruchu;
 • badania pracowników przy obsłudze monitora ekranowego. 

Poradnia psychologiczna – psychologia pracy i transportu realizuje badania dla:

 • Kierowców kategorii B, C, D, E, T;
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych kategorii B, C;
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • Przedstawicieli handlowych oraz kierujących samochodami służbowymi;
 • Kierowców skierowanych przez policję za przekroczenie ilości punktów karnych, będących sprawcami wypadków drogowych, w którym jest ranny, kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu inny środków działających podobnie do alkoholu;
 • Operatorów wózków jezdniowych, podnośnikowych, widłowych, żurawi, ciężkich maszyn budowlanych;
 • Pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 metrów
 • Pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej np strażnik, ratownik;
 • Osób ubiegających się o wydanie broni w tym Asesorów, Kandydatów na Prokuratorów, Komorników, Kuratorów społecznych i sądowych, Pracowników z licencją ochrony mienia, zabezpieczenie technicznego;
 • Pracodawców – doradztwo zawodowe w ramach doboru zawodowego na określone stanowisko pracy.

Usługi dodatkowe

 • kursy z zakresu pierwszej pomocy , które nasza jednostka organizuje zarówno u siebie w Centrum Medycznym Renoma jaki i w siedzibie Państwa firmy;

Lekarz orzecznik:

 • lek. med. Jarosław Banicki
 • lek. med. Jacek Sujecki

Lekarz okulista:

 • lek. med. Monika Abel

Lekarz laryngolog:

 • lek. med. Izabela Kasznicka

Lekarz neurolog:

 • lek. med. Ewa Płuciennik

Psycholog:

 • mgr Aneta Jeremus –  Lenkiewicz
 • mgr Anna Śmiechowicz
 • mgr Patrycjusz Bałut-Wojtczak

 

____

ZAPISY: (42) 278-70-87 lub 535 118 444

Skierowanie Medycyna Pracy – wersja .pdf

Skierowanie Medycyna Pracy – wersja .doc

Cennik*

____

MEDYCYNA PRACY DLA FIRM

Zapraszamy do stałej współpracy z zakresu medycyny pracy. Posiadamy indywidualne oferty specjalne dla firm.

W sprawie zawarcia umowy na badania profilaktyczne dla pracowników, prosimy o kontakt pod  numerem telefonu 507-112-444 bądź drogą mailową pod adresem: aolbrych@renoma-med.pl