Rejestracja

tel. (42) 278-70-87, 535-118-444

e-mail: rejestracja@renoma-med.pl
ul. Sterlinga 16/18 Łódź 90-217

Biuro zarządu

email: biuro@renoma-med.pl

Dyrektor

Agnieszka Modrzejewska

Godziny pracy

Centrum Medyczne
Pn – Pt | 8:00 – 18:00

Laboratorium
Pn – Pt | 8-10:30

Biuro zarządu
Pn – Pt | 10:00 – 14:00

Mapa

Formularz kontaktowy

Kontakt

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Renoma Sp. z o.o., ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź, biuro@renoma-med.pl, rejestracja@renoma-med.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@renoma-med.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.