Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ukończyła studia z wyróżnieniem w 2014r.
Od 2021r. jest specjalistą chirurgii ogólnej. Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Szpitala im. Barlickiego w Łodzi, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii onkologicznej.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym: nowotworów przewodu pokarmowego, chorób dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, przepuklin pępkowych, przepuklin pachwinowych, chorób skóry wymagających leczenia zabiegowego.
Stale pogłębia swoją wiedzę, biorąc czynny udział w licznych szkoleniach oraz kursach.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz International Society of Surgery.