1. DLA KOGO ŚWIADCZYMY POMOC

 

 • DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

…które chcą lepiej zrozumieć siebie, przyjrzeć się swojemu życiu i poprawić jego jakość, doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami, potrzebują wsparcia w uporządkowaniu swojego życia.

 • DLA PAR

…które chciałyby w sposób świadomy budować swoją relację, poszukują sposobów aby lepiej się porozumieć i móc w pełni doświadczać siebie w relacji, doświadczają braku satysfakcji jednego lub obu partnerów, szukają wsparcia w kryzysie.

 • DLA RODZICÓW

… którzy poszukują wsparcia i pomocy w problemach dotyczących relacji z dziećmi, mających obawy i wątpliwości, zadających sobie pytania o zasadność swoich metod wychowawczych.

 

2. SPOSÓB PRACY Z PACJENTEM I ZAKRES USŁUG

W ramach poradni można skorzystać z dwóch sposobów rejestracji pacjentów:

 • Wg życzenia – dla pacjentów zdecydowanych na rodzaj wybieranej usługi;
 • Wg poniższego schematu – dla pacjentów nie posiadających wiedzy o formach pomocy.

 

KROK 1: Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

wstępne, jednorazowe spotkanie ze specjalistą mające na celu określenie charakteru zgłaszanego problemu i potrzeb Klienta. Na tej podstawie wspólnie z Klientem zostaje uzgodniona propozycja dalszej pracy i wybór odpowiedniego specjalisty.

 • Czas trwania: 45 min
 • Osoba prowadząca: psycholog, pedagog

 

KROK 2: Wybór dalszej formy wsparcia

Poradnictwo psychologiczne

Praca krótkoterminowa, obejmująca od dwóch do kilku spotkań, w trakcie których zostaje omówiona aktualna sytuacja Klienta i związane z nią trudności, niepokoje, pytania. Na tej podstawie zostają sformułowane informacje i wskazówki dotyczące sposobów rozwiązania zgłaszanego problemu.

 • Celem spotkań jest:
  • dostarczenie Klientowi wiedzy na dany temat,
  • poszukiwanie różnych opcji rozwiązania sytuacji problemowej,
  • praca nad motywacją do zmiany,
  • uporządkowania dalszych celów i planów w celu samodzielnego poradzenia sobie ze zgłaszanym problemem.
 • Czas trwania pojedynczego spotkania: 45 min
 • Osoba prowadząca: psycholog, pedagog

 

Coaching

Forma wsparcia rozwoju osobistego lub/i zawodowego, którego celem jest wzmacnianie oraz prowadzenie Klienta w samodzielnym dokonywaniu pożądanej zmiany w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby.

 • Proces obejmuje najczęściej od 1 do 10 sesji, w trakcie których coach:
  • skupia się na określonym przez Klienta celu i oczekiwanych rezultatach,
  • zadając odpowiednie pytania, stawiając zadania i udzielając wsparcia, pomaga Klientowi zacząć korzystać z własnych zasobów,
  • w żadnej sytuacji nie wchodzi w rolę doradcy, chodzi o to, aby Klient nauczył się, w jaki sposób ma korzystać z tego, co jest mu dostępne, na co ma wpływ i za co może wziąć odpowiedzialność.
 • Czas trwania pojedynczej sesji: 60 min
 • Osoba prowadząca: psycholog / pedagog z certyfikatem coacha

Warsztaty rozwojowe

Forma grupowych spotkań (szkolenia, warsztaty, treningi), opartych na autorefleksji uczestników, których celem jest rozwój kompetencji w różnych obszarach życia osobistego. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani pracą nad polepszeniem funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, poszerzeniem własnej perspektywy myślenia o sobie i relacjach z innymi, ale także zdobyciem wiedzy i umiejętności na wybrany temat.

 • Osoba prowadząca: zespół specjalistów (psycholog, pedagog, trener grupowy)
 • Koszt w zależności od prowadzonej formy:
  • Krótkie 3 godzinne spotkania grup rozwojowych w ramach Akademii Rodzica i Warsztatów dla Kobiet
  • Warsztaty rozwojowe całodniowe / dwudniowe

 

 • Praca cykliczna dla pacjentów poradni

 

 • DLA OSÓB I PAR PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO ROLI RODZICA
  • „Akademia Rodzica”
  • Cykl dziesięciu 3-godzinnych warsztatów rozwojowych

 

 • DLA KOBIET
  • „Wokół Kobiecości” – Akademia Rozwoju Kobiety;
  • Cykl 3-godzinnych warsztatów rozwojowych dla kobiet w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej;
  • W zakresie różnorodnej tematyki, m.in.: relacja matka – córka, kobiecość w mojej rodzinie, radzenie sobie z przemijaniem i zmianami psychologiczno – biologicznymi, macierzyństwo, radzenie sobie z niemożnością posiadania dziecka, trudne decyzje życiowe, rozstanie z partnerem, utrata pracy, powrót na rynek pracy, samotność, odkrywanie własnego potencjału, praca z potrzebami i pragnieniami.

 

3. USŁUGI Z PODZIAŁEM WG GRUPY DOCELOWEJ

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

Krok 1: Konsultacja psychologiczna indywidualna – jednorazowe spotkanie lub przejście do kroku 2

Krok 2: Wybór dalszej ścieżki rozwoju i wsparcia:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Coaching indywidualny
 • Warsztaty rozwoju osobistego

DLA PAR:

Krok 1: Konsultacja psychologiczna dla pary- jednorazowe spotkanie lub przejście do kroku 2

Krok 2: Wybór dalszej ścieżki rozwoju i wsparcia:

 • Poradnictwo psychologiczne dla pary
 • Warsztaty rozwojowe dla par

DLA RODZICÓW:

Krok 1: Konsultacja psychologiczna dla rodziców – jednorazowe spotkanie lub przejście do kroku 2

Krok 2: Wybór dalszej ścieżki rozwoju i wsparcia:

 • Poradnictwo psychologiczne dla rodziców
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych

 

4. ZESPÓŁ SPECJALISTÓW PORADNI

 1. Aleksandra Chmielińska – psycholog, pedagog, w trakcie szkolenia na psychoterapeutę, dr nauk społecznych, certyfikowany coach ICC, trener grupowy i konsultant

Zakres usług w poradni:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Coaching
  • Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów psychoedukacyjnych

 

 1. Monika Modrzejewska – Świgulska – pedagog, praktyk terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, arteterapeuta, dr nauk społecznych, certyfikowany coach, trener grupowy i konsultant

Zakres usług w poradni:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Coaching
  • Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów psychoedukacyjnych