Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2020 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Neurologii. Od 2015 roku pracuje w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.

Posiada doświadczenie w diagnostyce i leczeniu m. in. chorób naczyniowych układu nerwowego, padaczki, nowotworów układu nerwowego, bólów głowy oraz zespołów bólowych kręgosłupa.