NAJCZĘŚNIEJ ZADAWANE PYTANIA


SKIEROWANIE

  • Jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty?

Skierowanie do specjalisty ważne jest do momentu znalezienia miejsca udzielania świadczeń o ile schorzenie podane na skierowaniu nie ustąpiło.

  • Jak po raz pierwszy zapisać się do lekarza specjalisty na NFZ?

Zapis telefoniczny (SKIEROWANIE WYMAGANE! Data na skierowaniu nie może być późniejsza niż data zapisu na listę oczekujących):

  1. Zadzwoń do wybranej przez siebie poradni,
  2. Podaj swoje dane: imię, nazwisko, nr PESEL, telefon (nr PESEL jest wymagany do prowadzenia kolejki oczekujących NFZ),
  3. Potwierdź dane oraz termin,
  4. Dostarcz skierowanie do świadczeniodawcy w ciągu 14 dni – po tym terminie w przypadku niedostarczenia oryginału skierowania wizyta zostaje automatyczni wykreślona z listy rezerwowej.
  • Co powinno zawierać poprawnie wystawione skierowanie?

Dobrze wypełnione przez lekarza skierowania powinno zawierać: numer umowy z NFZ, czytelną pieczątkę placówki, która skierowanie wystawia, datę wystawienia skierowania, czytelną pieczątkę i podpis lekarza kierującego.


PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

  • Jak przygotować się do badania USG jamy brzusznej, nerek?

Na badanie zgłaszamy się z pustym pęcherzem. 6 godzin przed badaniem nie jeść i 2 godziny nie pić.

  • Jak przygotować się do badania USG układu moczowego?

Na badanie zgłaszamy się z pełnym pęcherzem. 6 godzin przed badaniem nie jeść. Minimum godzinę przed badaniem wypić ok. 1 litra niegazowanej wody.