DIAGNOSTYKA OBRAZOWA


   Badania diagnostyczne wymagają wcześniejszego zapisu oraz skierowania od lekarza POZ bądź specjalisty (odstępem są badania komercyjne).

 

CM Renoma świadczy usługi w zakresie diagnostyki:

 • AUDIOMETRIA

– metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia;

 • BADANIE DNA OKA

– służy ocenie stanu tylnego odcinka oka – siatkówki, naczyń krwionośnych i tarczy nerwu wzrokowego;

 • BADANIE POLA WIDZENIA (PERYMETRIA)

– służy ocenie chorób nerwu wzrokowego, schorzeń siatkówki, a także przy małej ostrości widzenia, przy nadciśnieniu tętniczym oraz w diagnostyce bólów głowy nieznanego pochodzenia;

 • BADANIA LABORATORYJNE
 • CYTOLOGIA

– badanie diagnozujące raka szyjki macicy;

 • ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EKG)

– metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego;

 • EKG WYSIŁKOWE

badanie pokazuje, jak pracuje serce, gdy jest obciążone wysiłkiem fizycznym;

 • ECHO SERCA (USG SERCA)

– metoda badania serca wykorzystująca zjawisko echa ultradźwięków;

 • HOLTER EKG – długotrwała (zwykle 24 godzinna) rejestracja ekg umożliwiająca ocenę rytmu serca w różnych sytuacjach aktywności życiowej pacjenta;
 • KTG

monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy;

 • SPIROMETRIA

– badanie ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego;

 • USG GINEKOLOGICZNE;
 • USG CIĄŻY;
 • USG JAMY BRZUSZNEJ (INNE NARZĄDY) – badania wykonywane również u niemowląt;
 • USG PIERSI;
 • USG NACZYNIOWE – DOPPLER;
 • USG przezciemiączkowe

– aparat umożliwia zmierzenie przepływu krwi przez naczynia, co daje pojęcie o przekroju i wydolności badanych tętnic i żył;

 • USG STAWÓW BIODROWYCH U NIEMOWLĄT

 


Badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowialista badań diagnostycznych dostępnych w POZ

(skierowanie, na jakie badania może wystawić lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

 

1  Badania elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

2. Badania ultrasonograficzne

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

3. Spirometria

4. Zdjęcia radiologiczne

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki
 • zdjęcie zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

5. Badania endoskopowe: gastroskopia, kolonoskopia