DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA


Punkt pobrań czynny: pn., wt., czw., pt. – 7:30-11:00 ; śr. – 7:30-9:00

 

Badania laboratoryjne polegają na określeniu właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych od Pacjenta. Badania wykonuje się dla celów: profilaktyki, diagnostyki, monitorowania terapii lub sanitarno-epidemiologicznych.

Na badania laboratoryjne wymagane jest skierowanie lekarskie (lub za odpłatnością bez skierowania).
Materiał do badań pobierany jest w gabinecie zabiegowym na terenie Centrum Medycznego Renoma.

Nasze laboratorium:  

 

! Punkt pobrań krwi u dzieci do 3 roku życia – wybrane piątki od 7:30 do 9:30 – zadzwoń przed wizytą 535-118-444

Cennik oraz wykaz badań laboratoryjnych dostępny w rejestracji CM RENOMA.

 


Badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowialista badań diagnostycznych dostępnych w POZ

(skierowanie, na jakie badania może wystawić lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

 

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • retykulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód
 • potas
 • wapń zjonizowany
 • żelazo
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

Badanie moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badanie kału

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

 Lista obowiązkowych badań w ciąży:

 • 5-8 tydzień
  – Grupa krwi
  – Przeciwciała anty Rh
  – Morfologia
  – Badanie ogólne moczu
  – Badanie poziomu cukru we krwi na czczo
  – VDRL (odczyn kiłowy)
 • 11-14 tydzień
  – Badanie USG
 • 15-20 tydzień
  – Morfologia krwi
  – Badanie ogólne moczu
  – Przeciwciała anty Rh
 • 21-26 tydzień
  – Badanie stężenia cukru
  – Badanie USG
  – Badanie ogólne moczu
 • 27-32 tydzień
  – Morfologia krwi
  – Badanie ogólne moczu
  – Przeciwciała odpornościowe
  – Badanie USG
 • 33-37 tydzień
  – Badanie ogólne moczu
  – Morfologia
 • 38-39 tydzień
  – Badanie ogólne moczu

Lista badań zalecanych:

 • Badanie HIV
 • HBS
 • Badanie na toksoplazmozę
 • Przeciwciała różyczki