BADANIA DIAGNOSTYCZNE


Badania diagnostyczne to po szczegółowym wywiadzie lekarskim, najszybsze i najlepsze narzędzie w rozpoznaniu większości schorzeń i ocenie stanu zdrowia.

W naszym Centrum Medycznym posiadamy szeroki zakres badań diagnostycznych obrazowych oraz laboratoryjnych.